Miten voimme auttaa?

Miten vaikuttaa ilmiöihin ja muotoilla brändejä tunteiden ja käyttäytymisen kautta?

Tieteellinen tutkimusmetodimme paljastaa kansalaisten ja kuluttajien tunteet, käyttäytymisen ja sitoutumisen ilmiöiden ja brändien yhteydessä. Tuemme tavoitteitasi datan, analytiikan, empatian ja vastuullisen vaikuttamisen kautta.

Oletuksista dataan

Tartumme yhdessä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa ilmiöihin ja brändeihin ja tutkimme, mitä tunteita ne kansalaisissa ja kuluttajissa herättävät. Tavoitamme oikeat kohderyhmät ja keräämme laadukasta tunnedataa online-paneeleilla. Käytämme tutkimuksissamme YouGovin paneeleja, joissa on maailmanlaajuisesti yli kymmenen miljonaa henkilöä.

Datasta analytiikkaan

Analysoimme tunnedataa empatia-analytiikalla, joka perustuu tieteelliseen teoriaan[1], tutkimukseen[2] ja algoritmiin[3]. Lopputuloksena on intuitiivista infografiikkaa ja perustavaa laatua olevia löydöksiä.

 

Analytiikasta empatiaan

Tuotamme ymmärrystä kansalais- ja kuluttajaryhmien erilaisiin näkökulmiin, tunteisiin ja käyttäytymiseen, ilmöiden ja brändien yhteydessä. Erityisesti kykenemme ennakoimaan tulevaa käyttäytymistä, sitoutumista ja osallistumista.

Empatiasta vaikuttamiseen

Ymmärtämällä ihmisiä, muovaamalla olosuhteita ja käymällä avointa, tosiasioihin perustuvaa vuoropuhelua voidaan vaikuttaa kansalaisten ja kuluttajien tunteisiin, käyttäytymiseen ja osallistumiseen. Vastuullinen vaikuttaminen vahvistaa vastuullista käyttäytymistä – ja vastuulliset brändit ovat tulevien vuosien menestyjiä.

Tutkimustuloksia neljässä viikossa

Toteutamme tutkimuksen ja toimitamme tuloksia asiakkaillemme ja kumppaneillemme neljässä viikossa:

  1. Mittauskohteiden ja kysymysten muotoilu

  2. Datan kerääminen online-paneelilla

  3. Tieteellinen empatia-analytiikkaa

  4. Raportointi, tulkinta ja workshop: suuntaviivat vaikuttamiselle

Toteuttamalla tutkimuksia toistuvasti voidaan seurata toimenpiteiden ja viestinnän vaikutuksia ja lähestyä tavoitteita kierros kierrokselta.

Julkaisemme ja jaamme uutisia ja tuloksia paikalliselle tai globaalille yleisölle online-portaalimme ja ekosysteemimme avulla. Kumppanimme, saksalainen datayhtiö Statista jakelee tuloksiamme maailmanlaajuisesti.

Jos arvostat, tiedettä, empatiaa ja dataa, meillä on paljon keskusteltavaa.

Please download and use our freemium and premium data and reports of our previous studies.

[1] Scherer, K.R., Fontaine, J.R.J, & Soriano, C. (2013). Components of Emotional Meaning. Oxford University Press.
[2] Pre-existing scientific research independently conducted and published by the Geneva Emotion Research Group at the University of Geneva.
[3] The Emotional Value Index (EVI) algorithm developed by NayaDaya Inc.

Let's be in touch on social media.
  • NayaDaya Inc. on LinkedIn
  • NayaDaya Inc. on Twitter
  • NayaDaya Inc. on Facebook

© 2020 NayaDaya Inc.

NayaDaya and the NayaDaya symbol are trademarks registered with the European Union Intellectual Property Office, and with the United States Patent and Trademark Office, and owned by NayaDaya Inc. ​In addition, the NayaDaya symbol is a trademark registered with the Trademark Office of People's Republic of China, with the Trade Marks Registry of the Government of India, with the Japan Patent Office (JPO), and with the Korean Intellectual Property Office (KIPO). The community design is registered with the European Union Intellectual Property Office and the State Intellectual Property Office of the People's Republic of China.